6 sessions will help you enjoy a healthier life with information on type 2 diabetes prevention, physical activity, healthier eating, and healthy ways to cope with stress.

Ngăn Ngừa Tiểu Đường Loại 2Chương trình chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người Việt

6 buổi học giúp bạn có một cuộc sống khỏe mạnh hơn với những thông tin vềngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2, hoạt động thể chất, ăn uống lành mạnh và cách vượt qua căng thẳng (stress)

Mỗi thứ năm / Every Thursday
1:30pm to 3:30pm
6 sessions, starting February 23 until March 30
Location: 700 Lawrence Ave. W., Suite 226

To register or for more info please contact / Để ghi danh hoặc biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Thi Phung Thu Nguyen
647-272-3408
fungthu@yahoo.com

Download flyer

Comment